Projekty UE

Kraków

Pn - Pt: 9.00 - 17.00

Głogoczów

Pn - Pt: 9.00 - 17.00

Strona główna

Prywatny dom opieki w Krakowie

Opieka, której możesz zaufać

Nowoczesna placówka całodobowej opieki, przeznaczona dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych

Swoim działaniem oraz poprzez fachowe wsparcie staramy się odciążyć rodzinę w czasochłonnej i trudnej opiece nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi.

Dbamy o to, by nasze ośrodki były postrzegane przez podopiecznych jak ich własny dom, a otaczający ich personel stanowił przedłużenie rodziny. Dlatego też w naszych placówkach nie ma przypadkowo zatrudnionych osób – starannie wybieramy pracowników o wysokich kwalifikacjach, a także troszczymy się o ich nieustanny rozwój, m.in. poprzez podnoszące umiejętności szkolenia.

Pobyty krótkoterminowe

Opieka i zakwaterowanie dla osób starszych i niepełnosprawnych na czas określony, połączona z rehabilitacją.

Pobyty krótkoterminowe
Pobyty krótkoterminowe

Opieka i zakwaterowanie dla osób starszych i niepełnosprawnych na czas określony, połączona z rehabilitacją.

Pobyty poszpitalne

Jako uzupełnienie rekonwalescencji poszpitalnej gdzie pionizacja i rehabilitacja stanowią główny cel pobytu

Pobyty poszpitalne
Pobyty poszpitalne

Jako uzupełnienie rekonwalescencji poszpitalnej gdzie pionizacja i rehabilitacja stanowią główny cel pobytu

Pobyty długoterminowe

Zakwaterowanie, profesjonalna opieka, realizacja potrzeb życiowych i zdrowotnych. Organizacja i wypełnienie czasu wolnego.

Pobyty długoterminowe
Pobyty długoterminowe

Zakwaterowanie, profesjonalna opieka, realizacja potrzeb życiowych i zdrowotnych. Organizacja i wypełnienie czasu wolnego.

O nas

Przeczytaj jak działamy

Dom Seniora ArmadaClinic KRAKÓW

Dom Seniora ArmadaClinic Kraków, zlokalizowany w południowej części Krakowa na ul. Topografów 11. Jest to nowoczesny budynek oddany do użytkowania w marcu 2021 r. Obiekt urządzony i w pełni przystosowany do pobytów dla seniorów.

Dom Seniora ArmadaClinic GŁOGOCZÓW

Budynek zlokalizowany jest w odległości 20min od Krakowa. Budynek położony jest w malowniczej okolicy na terenie Powiatu Myślenickiego w województwie małopolskim.

Ośrodek wybudowany i urządzony jest bez barier architektonicznych i w pełni przystosowany dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Cały teren ośrodka jest ogrodzony i monitorowany z czynną 24/7 recepcją.

Czytaj więcej

Ciągle pracujemy nad rozwojem naszego Domu, dlatego specjalnie dla Państwa potrzeb utworzyliśmy interaktywny spacer po naszym budynku.

 • w bliskim sąsiedztwie Krakowa
 • całodobowa opieka pielęgniarek i personelu medycznego
 • własna kuchnia
 • nowoczesna sala rehabilitacyjna wyposażona w wysokiej jakości sprzęt do ćwiczeń oraz zabiegów fizjoterapii
 • pokoje hotelowe dla odwiedzających
 • profesjonalną całodobową opiekę medyczną
 • wykwalifikowany zespół pielęgniarek oraz opiekunek medycznych i terapeutów
 • wyżywienie – 3 posiłki główne, drugie śniadanie oraz podwieczorek – wszystkie posiłki przygotowywane są we własnej kuchni ze świeżych składników z uwzględnieniem indywidualnych diet i zaleceń.
 • salę rehabilitacyjną wyposażoną w wysokiej jakości sprzęt do ćwiczeń i zabiegów fizjoterapii
 • salę terapii zajęciowych
 • salę do zajęć terapeutycznych
 • salę do pobytu dziennego z dużym telewizorem
 • bibliotekę
 • przestronne pokoje odwiedzin
 • pokój kąpielowy oraz mobilną wannę do kąpieli osób leżących
 • zapewnienie innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym w tym opiekę indywidualną np. towarzyszenie opiekuna w spacerach poza ośrodkiem lub w wyjazdach do kina czy teatru.
 • opiekę duchową - na terenie ośrodka znajduje się kaplica, gdzie osoby wierzące i praktykujące mogą uczestniczyć w nabożeństwach
 • raz w roku dla mieszkańców w zadawalającej kondycji oferujemy 14-dniowy wyjazd nad morze w ramach ceny,

Potrzebne dokumenty:

 • wniosek i zgoda mieszkańca lub opiekuna
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • wykaz przyjmowanych leków
 • dostępna aktualna dokumentacja medyczna szpitala i poza szpitalna

Chcesz się dowiedzieć więcej ?

Nasza oferta

Co zapewniamy

Zajęcia grupowe

NOWE PRZYJAŹNIE

Przygotowane posiłki

ŚWIEŻE POSIŁKI

Utrzymanie czystości

PRZYJAZDNE ŚRODOWISKO

Opieka długoterminowa

24 GODZINNA POMOC

Codzienna higiena

CODZIENNE

Zakupy

ZAMÓWIENIA

Monitoring diety

ZDROWE ŻYWIENIE

Pomoc medyczna

DBANIE O POZIOM ZDROWIA

Ostatnie aktualności

Nasz blog
Armada Klinik
Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy, dzięki środkom z PFRON

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy, dzięki środkom z PFRON w ramach Modułu II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” w 2023r. Gmina Miejska Kraków w bieżącym roku otrzymała środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu II…

Armada Klinik
Ile radości jest przy ubieraniu choinki…

Ile radości jest przy ubieraniu choinki… Dom Seniora Kraków ArmadaClinic Dom Seniora Głogoczów ArmadaClinic Bezpłatna Opieka Wyręczająca:   Pobyt 14 – dniowy www.armadaklinik.pl www.opiekawyreczajaca.pl www.centrumarmada.pl #Domseniora #Domseniorakraków #DPSKraków #Pobytyposzpitalne #domdlaseniora #DomSenioraGłogoczów #dompomocy #armadaclinic #opiekawyręczająca #opiekawytchnieniowa #Bezpłatnaopiekawyręczająca #opiekawyręczającakraków  #opiekawyręczającagłogoczów #domsenioraskawina #domsenioraMałopolska

Kontakt

Napisz do nas

Kontakt

Napisz do nas
Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Nasze placówki realizują grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ArmadaClinic Głogoczów oraz ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
ArmadaClinic Głogoczów - wartość grantu wynosi: 44 900 zł
ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków - wartość grantu wynosi: 17 980 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Projekty UE
Cresta Social Messenger