Projekty UE

90 urodziny Pani Dorotki

W ostatnim czasie obchodziliśmy w naszym Domu Seniora ArmadaClinic radosne wydarzenie – wyjątkowe, bo aż 90 urodziny Pani Dorotki! Do wspólnego świętowania zaprosiliśmy najbliższą rodzinę Solenizantki, oczywiście z zachowaniem rygorów sanitarnych i wszelkich środków ostrożności. Spotkanie urodzinowe nie obeszło się bez słodkiego poczęstunku w postaci tortu ze świeczkami oraz ciast. Dużo rozmów, radości i śmiechu – tak możemy podsumować ten piękny, pełen wrażeń dzień.

Jubilatka wyraziła zgodę na publikację, dlatego też dzielimy się z Państwem kilkoma urodzinowymi zdjęciami. ?

Pani Dorotce raz jeszcze składamy najlepsze życzenia: zdrowia, sił oraz nieustającej pogody ducha!

Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik

 

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Cresta Social Messenger