Projekty UE
Armada Klinik
Armada Klinik

Bociany w drodze do Polski!

Pierwsze bociany a są to pojedyncze przypadki przyleciały do Polski. Największa grupa bocianów kilka dni tematu wyruszyła z Czarnego Lądu w drogę do naszego kraju. Grupa kontrolna tych ptaków została wyposażona w nadajniki GPS, dzięki czemu na bieżąco można obserwować ich podróż w internecie. Średnio bociany przy sprzyjającej pogodzie pokonują dziennie 300 km, a cała trasa przelotu z Afryki wynosi około 6000 km.

Nasze małe stado bocianów – te na zdjęciu ;-), to efekty prac z zajęć terapeutycznych. Czekamy na prawdziwą wiosnę i przylot bocianów. Przewidywany termin przylotu przypada na 20 marca br.


Dom Seniora Kraków, Dom Seniora Głogoczów, Dom Seniora ArmadaClinic, Pobyty poszpitalne Kraków, Opieka Wyręczająca, Bezpłatna Opieka Wyręczająca Kraków Głogoczów, Opieka Wytchnieniowa Kraków Głogoczów

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Nasze placówki realizują grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ArmadaClinic Głogoczów oraz ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
ArmadaClinic Głogoczów - wartość grantu wynosi: 44 900 zł
ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków - wartość grantu wynosi: 17 980 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Projekty UE
Cresta Social Messenger