Projekty UE

CENNIK w Domu Seniora w Głogoczowie

 

ZAŚWIADCZENIE o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Decyzja Wojewody VIII 2019


Cennik

 • 4 150 PLN brutto (słownie: cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych) za miesiąc kalendarzowy / pobyt w pokoju 3 – osobowym
 • 4 700 PLN brutto (słownie cztery tysiące siedemset złotych) za miesiąc kalendarzowy / pobyt w pokoju 2 – osobowym
 • 5 500 PLN (słownie pięć tysięcy trzysta złotych) za miesiąc kalendarzowy / pobyt w pokoju 1 – osobowym
 • Pobyty poszpitalne: minimum 10 dni

 

          Opłata obejmuje koszt:
 • całodobowej opieki pielęgniarskiej,
 • konsultacji i nadzoru lekarza sprawującego opiekę medyczną nad Mieszkańcami Domu Seniora minimum dwa razy w tygodniu,
 • zakwaterowanie w pokojach wyposażonych w łóżko rehabilitacyjne z systemem przywołującym, węzeł sanitarny oraz dostęp do Internetu i telewizji satelitarnej,
 • wyżywienie (3 podstawowe posiłki dzienne plus podwieczorek) całodobowo dostępna woda mineralna, herbata i kawa
 • procedur rehabilitacyjnych ustalonych przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od stanu zdrowia
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej
 • opieki duszpasterskiej
 • transportu sanitarnego raz w miesiącu (z wyjątkiem weekendów oraz dni wolnych od pracy) do 100 km.

 

          Opłata za pakiet nie obejmuje kosztu:
 • dodatkowych zabiegów rehabilitacyjnych
 • konsultacji lekarzy specjalistów
 • badań laboratoryjnych, za wyjątkiem sytuacji nagłych zagrażających życiu
 • badan RTG, USG, TK itp.
 • cena nie obejmuje leków

 

 

 

1 Comment

 • Posted 16 września 2020 12:51 0Likes

  Wczoraj pożegnałam swojego Ojca Janusza. Ostatnie miesiące życia spędził w Domu Seniora Armada Clinic w Głogoczowie. Został tam otoczony serdeczną opieką. Panująca pandemia bardzo utrudniła, a następnie uniemożliwiła mój bezpośredni kontakt z Tatą. W tych trudnych dniach personel Ośrodka stał się dla Niego drugą Rodziną, troszcząc się nie tylko o potrzeby cielesne, ale i duchowe, otaczając pomocą i modlitwą w ostatnich godzinach życia. Jestem bardzo wdzięczna za to kierownictwu i całemu personelowi, w szczególności Panu Markowi, Pani Marii, Paniom pielęgniarkom i opiekunkom. Dziękuję z całego serca.
  Bożena Flaga

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Nasze placówki realizują grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ArmadaClinic Głogoczów oraz ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
ArmadaClinic Głogoczów - wartość grantu wynosi: 44 900 zł
ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków - wartość grantu wynosi: 17 980 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Cresta Social Messenger