Projekty UE

DLACZEGO SENIORZY POWINNI BYĆ AKTYWNI?

Ruch to zdrowie, a na aktywność fizyczną nigdy nie jest za późno – są to z pozoru banalne stwierdzenia, o których zapomina jednak wiele osób, w szczególności starszych. Chcemy zatem przypomnieć naszym Podopiecznym w Domu Seniora ArmadaClinic, jak i wszystkim Seniorom o tym, dlaczego warto być aktywnym. U osób w podeszłym wieku bardzo ważne jest dbanie nie tylko o kondycję fizyczną, ale także mentalną, pozwalającą zachować sprawność umysłu.

Regularna i odpowiednio dobrana aktywność ruchowa w połączeniu z treningiem mentalnym:

– Poprawia ogólną jakość życia, niezależnie od wieku.

– Ogranicza ryzyko kontuzji oraz występowania wielu chorób (m.in. cukrzycy, choroby wieńcowej).

– Zwiększa samodzielność i zaradność oraz pozwala przystosować się do nowych, życiowych sytuacji.

– Opóźnia procesy starzenia się organizmu i choroby neurodegeneracyjne.

– Wpływa korzystnie na samopoczucie, przywraca chęci do życia, redukuje stres.

– Pomaga w kształtowaniu cech osobistych, a także rozwijaniu indywidualnych predyspozycji i zainteresowań.

– Utrzymuje więzy społeczne, integruje – zajęcia i spotkania w grupie to szansa na nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni.

Zachęcamy wszystkich Seniorów do poszukiwania swoich ulubionych form aktywności! Mogą być to spacery, nordic walking, gimnastyka, a nawet zajęcia taneczne. W ćwiczeniu pamięci oraz zdolności manualnych pomoże natomiast m.in. gra w szachy, rozwiązywanie krzyżówek, czy też różnorodne zajęcia plastyczne, pobudzające wiele zmysłów.

Armada Klinik
Armada Klinik

POBYTY POSZPITALNE / CAŁODOBOWA OPIEKA DLA OSÓB STARSZYCH / DOM SENIORA KRAKÓW, GŁOGOCZÓW

www.armadaklinik.pl

BEZPŁATNA OPIEKA WYRĘCZAJĄCA KRAKÓW, GŁOGOCZÓW

OPIEKA WYTCHNIENIOWA KRAKÓW, GŁOGOCZÓW

www.centrumarmada.pl

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Cresta Social Messenger