Projekty UE

Bardzo dziękujemy Wam za wszystkie opinie, wystawiane pod adresem naszej placówki. Cieszymy się, że nasi Podopieczni oraz ich Opiekunowie są w pełni zadowoleni z wybranego miejsca, oraz świadczonych przez nas usług. Zdanie naszych Gości jest dla nas niezwykle istotne – to motywacja do dalszego działania i utrzymywania niezmiennie wysokiej jakości.

Przypominamy również, że nasz Dom Seniora ArmadaClinic to placówka, w której realizowany jest unijny program bezpłatnej opieki wyręczającej, dedykowany opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych oraz ich podopiecznym. W ramach projektu osobom niesamodzielnym gwarantujemy 14-dniowy pobyt w naszej placówce. Na miejscu zapewniamy nocleg, wyżywienie oraz całodobową opiekę grona specjalistów. Rekrutacja wciąż trwa! Wszystkich Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, dostępnymi na stronie https://www.centrumarmada.pl/

1 Comment

 • Posted 9 grudnia 2020 22:51 0Likes

  Chcieliśmy bardzo podziękować za opiekę nad naszą Mamą Józefą.
  Dziękujemy Wszystkim z ArmadaKlinik za każdy wysiłek i trud w opiece nad nią.
  Doceniamy wszelkie starania i próby zmniejszenia bólu i cierpienia w jej chorobie.
  Dziękujemy za modlitwę w ostatnich chwilach życia i umożliwienie godnego odejścia.
  Przesyłamy ogromne podziękowania.
  Syn Piotr z rodziną

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Nasze placówki realizują grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ArmadaClinic Głogoczów oraz ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
ArmadaClinic Głogoczów - wartość grantu wynosi: 44 900 zł
ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków - wartość grantu wynosi: 17 980 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Cresta Social Messenger