Projekty UE
Armada Klinik
Armada Klinik #DomSenioraKraków #DomSenioraGłogoczów #DomOpiekiKraków #DomOpiekiGłogoczów

Dzisiaj, 12 maja obchodzimy wyjątkowe święto – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych.

Z tej okazji chcielibyśmy na początku podziękować wszystkim pielęgniarkom oraz położnym za nieustanne zaangażowanie i poświęcenie w misję, której postanowiły się podjąć. Dziękujemy nie tylko za Waszą opiekę, ale także dobre słowa i wsparcie w często trudnych chwilach.

W dniu Waszego święta składamy Wam także najserdeczniejsze życzenia – w szczególności sił, zdrowia oraz wytrwałości, niezbędnych w opiece nad osobami chorymi, oraz starszymi. Niech na każdym kroku spotyka Was życzliwość, uśmiech i radość, które wynagrodzą Wam trud codziennej pracy.

Oczywiście szczególne podziękowania oraz życzenia kierujemy do naszych pracowników – wszystkich pielęgniarek z Domów Seniora ArmadaClinic. To właśnie dzięki Wam możemy zagwarantować naszym Podopiecznym najwyższą jakość opieki, świadczoną w przyjaznej i serdecznej atmosferze.

Dom Seniora Głogoczów ArmadaClinic

Dom Seniora Kraków ArmadaClinic

#MiędzynarodwyDzieńPielęgniarek2021 #Pielęgniarka #DzieńPilęgniarki #DomSenioraKraków #DomSenioraGłogoczów #DomSenioraMałopolska #DomSenioraArmadaClinic #OpiekaWyreczajacaKraków #OpiekaWytchnieniowaKraków #OpiekadlaSeniorów #PobytyDługoterminowe #PobytyPoszpitalneKraków #DomDlaSeniorów #DomOpiekiKraków #Dom OpiekiGłogoczów

www.opiekawyreczajaca.pl

www.centrumarmada.pl

www.armadaklinik.pl

 

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Nasze placówki realizują grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ArmadaClinic Głogoczów oraz ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
ArmadaClinic Głogoczów - wartość grantu wynosi: 44 900 zł
ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków - wartość grantu wynosi: 17 980 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Projekty UE
Cresta Social Messenger