Projekty UE

12 i 14 maja to dla Nas niezwykle ważne dni, ze względu na Dzień Pielęgniarki i Dzień Opiekuna Medycznego.

 

dzień pielęgniarki
Armada Klinik

 

Bezsprzecznie każdy z wyżej wymienionych zasługuje na szacunek i uznanie.

 

dzień pielęgniarki
Armada Klinik

 

Wiele mówi się o wyjątkowych zastępach medyków pracujących w szpitalach i miejscach jeszcze bardziej narażonych na zarażenie wirusem.

 

dzień pielęgniarki
Armada Klinik

 

Nie możemy zapomnieć o wszystkich, którzy pracują w domach takich, jak Nasz 

 

dzień pielęgniarki
Armada Klinik

 

Naszych pracowników doceniamy nie tylko My, ale także i Nasi Pensjonariusze, którzy stworzyli kartkę z podpisem każdego z Nich 

 

dzień pielęgniarki
Armada Klinik

Podsumowując, Dzień Pielęgniarki to bez wątpienia idealna okazja, aby okazać swoją wdzięczność 🙂

 

Zapraszamy do Naszej strony na  Facebook’u!

Więcej nowości możecie poznać na Naszym blogu 🙂

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Nasze placówki realizują grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ArmadaClinic Głogoczów oraz ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
ArmadaClinic Głogoczów - wartość grantu wynosi: 44 900 zł
ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków - wartość grantu wynosi: 17 980 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Projekty UE
Cresta Social Messenger