Projekty UE

Kolędnicy w Domu Seniora

 

Armada Klinik

 

Święta to wyjątkowy czas radości i ciepła. Zadbały o to dzieci z okolicznych Szkół Podstawowych.

 

Armada Klinik

 

Szkoła podstawowa im. Oskara Kolberga w Pozowicach może się pochwalić wieloma talentami. Niektóre z nich mogliśmy zobaczyć w Naszym budynku 19 grudnia.

 

Armada Klinik

Młodzież zachwyciła Seniorów śpiewem oraz podarkami w postaci kartek świątecznych.

 

Armada Klinik

 

20 grudnia równie dobrze zaprezentowała się Szkoła Podstawowa z Bukowa, która była u nas już nie pierwszy raz.

 

Armada Klinik

 

Przebrane za postacie z betlejemskiej szopki, dzieci przedstawiły Jasełka oraz zagrały i zaśpiewały piękne polskie kolędy.

 

Armada Klinik

 

Otrzymaliśmy od nich stroiki, które rozjaśniły pokoje Naszych Pensjonariuszy przez świąteczny okres. Można je zobaczyć tutaj.

 

Armada Klinik

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Nasze placówki realizują grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ArmadaClinic Głogoczów oraz ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
ArmadaClinic Głogoczów - wartość grantu wynosi: 44 900 zł
ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków - wartość grantu wynosi: 17 980 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Cresta Social Messenger