Projekty UE

 

 

Kąpiel słoneczna

Mało prawdopodobny scenariusz. Tegoroczne lato nie rozpieszcza nas wysokimi temperaturami i pięknym słoneczkiem. Jednak, gdy tylko robi się ciepło, każdy korzysta z cudownej pogody. A nie ma nic lepszego niż kąpiel słoneczna przy niedoborze witaminy D!

Armada Klinik
Armada Klinik

 

 

Czy to chęć wypicia kawy w paryskiej kawiarence, czy kąpiel słoneczna dla zdrowia – mało ważne gdzie, ważne że w dobrym towarzystwie!

 

 

 

Armada Klinik
Armada Klinik

 

Jeżeli jesteś ciekawy, co nowego u Nas, to zapraszamy na stronę na Facebook’u !

Każdy pamięta te niekończące się opowieści babci i dziadka. Ciężko sobie wyobrazić, czy w Domu Seniora kiedykolwiek kończą się tematy. Zawsze znajdzie się ktoś, kto może podzielić się swoimi doświadczeniami. Między innymi dlatego jest to takie niesamowite miejsce.

 

 

Armada Klinik
Armada Klinik

 

Jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w Naszym projekcie realizowanym wraz z ArmadaKlinik SA. Więcej informacji znajduje się tutaj 🙂

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Nasze placówki realizują grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ArmadaClinic Głogoczów oraz ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
ArmadaClinic Głogoczów - wartość grantu wynosi: 44 900 zł
ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków - wartość grantu wynosi: 17 980 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Cresta Social Messenger