Projekty UE

Idąc naprzeciw oczekiwaniom Naszych mieszkańców i wysokim temperaturom, oto Nasza klimatyzacja.

szyld

Rosnące temperatury nie sprzyjają osobom, które przebywają w miejscach takich jak Nasze. Dlatego tak ważnym jest, aby myśleć przyszłościowo. Klimatyzacja jest tego najlepszym przykładem.

dom seniora

Pomieszczenia nie tylko będą chłodną odskocznią od upału i duchoty, ale również zimowe, zimne wieczory Nam nie straszne.

 

taras
ściana przy tarasie
Klimatyzacja znajduje się w najbardziej potrzebnych miejscach, miedzy innymi na sali rehabilitacyjnej, gdzie Nasi Pensjonariusze spędzają aktywnie swój dzień.

 

klimatyzacja
taras przy budynku w Głogoczowie

 

Znajduje się również na jadalni oraz na piętrze mieszkalnym, dzięki czemu zawsze znajdzie się schronienie.
klimatyzacja
klimatyzacja

 

Zapraszamy na Naszą stronę na Facebook’u oraz do poprzednich postów !

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Nasze placówki realizują grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ArmadaClinic Głogoczów oraz ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
ArmadaClinic Głogoczów - wartość grantu wynosi: 44 900 zł
ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków - wartość grantu wynosi: 17 980 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Projekty UE
Cresta Social Messenger