Projekty UE

 

Mikołajki w Armadzie

Od dawna wiadomo, że Mikołaj odwiedza nie tylko grzeczne dzieci, ale i dorosłych. Nasi Pensjonariusze również zasługują na prezenty, dlatego udało mu się odwiedzić Nasz budynek w Głogoczowie.

Po obiedzie 6 grudnia, brodaty Jegomość zapewnił dobrą zabawę każdemu Seniorowi z osobna. Nawet Ci, którzy nie mogli wspólnie ze wszystkimi spędzić tego dnia, otrzymali od niego skromny upominek.

Niektórzy z Seniorów musieli jednak wykazać się przed Mikołajem zdolnościami, takimi jak śpiew czy recytowanie wierszyków.

Dzięki temu małemu akcentowi udało nam się rozjaśnić twarze Naszych Podopiecznych na tyle, że ciężko było nie uznać ich za małe dzieci.

Oko w oko z Mikołajem
Oko w oko z Mikołajem

 

Mikołaj
Mikołaj
Trzeba się pilnować
Trzeba się pilnować
On jest jak każdy z nas
On jest jak każdy z nas
A śpiewać też lubi
A śpiewać też lubi
Zaprzęg Mikołaja
Zaprzęg Mikołaja

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Cresta Social Messenger