Projekty UE

„OD TWOJEGO WALENTEGO”

Dnia 14 lutego obchodziliśmy wspomnienie Świętego Walentego. Data ta nie jest przypadkowa. Tegoż dnia, w roku 269, Walenty zginął za udzielanie ślubów rzymskim legionistom.

W więzieniu zakochał się w niewidomej córce swojego strażnika. Według legendy, pod wpływem miłości, dziewczyna odzyskała wzrok, a sam Walenty pożegnał się z nią listem zakończonym „Od Twojego Walentego”. Historia ta, choć zakończona tragicznie, przypomina nam o roli miłości w naszym życiu, zarówno tej romantycznej, jak i rodzinnej, czy przyjacielskiej.

Pamiętajmy o tym, by kochać się i szanować cały czas.

Nasi Pensjonariusze o tym pamiętają, dlatego za pomocą swoich prac przesyłają wszystkim dużo ciepła i miłości.

Armada Klinik

Armada Klinik
Armada Klinik Dom Seniora ArmadaClinic Kraków Głogoczów
Armada Klinik
Armada Klinik Dom Seniora ArmadaClinic Kraków Głogoczów
Armada Klinik
Armada Klinik

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Cresta Social Messenger