Projekty UE
Armada Klinik
Armada Klinik

 

Pobyty poszpitalne z rehabilitacją to uzupełnienie rekonwalescencji poszpitalnej, gdzie pionizacja i rehabilitacja stanowią główny cel pobytu. Czynności te są rozszerzeniem oferty naszej placówki

  • Dom Seniora Kraków ArmadaClinic ul. Topografów 11, 30-399 Kraków, Pon – Pt. 9.00 – 17.00, tel. 12 444 56 88, kom: 512 778 872
  • Dom Seniora Głogoczów ArmadaClinic, Głogoczów 1036, Pon. – Pt. 9.00 – 17.00 , tel. 12 271 02 27, kom: 512 778 815

Oferta pobytu poszpitalnego wraz z rehabilitacją w Domu Seniora ArmadaClinic kierowana jest do osób, które przebyły i zakończyły leczenie szpitalne oraz proces diagnostyczny. W trakcie  pobytu Seniorzy w bezpiecznych, komfortowych warunkach i pod okiem specjalistów będą odzyskiwać sprawność fizyczną oraz wewnętrzną pewność siebie i siłę psychiczną, potrzebne do samodzielnego funkcjonowania i powrotu do „normalności”.

Dom Seniora Kraków ArmadaClinic, Dom Seniora Głogoczów ArmadaClinic,  specjalizujący się w całodobowej opiece nad osobami starszymi, wiemy, że powrót do domu po ukończonym leczeniu w szpitalu wymaga odpowiedniego przystosowania. Nierzadko wiąże się on także z koniecznością wprowadzenia do codziennej rutyny wielu nowych zaleceń lekarskich. Jest to szczególnie trudne w przypadku osób starszych, które dodatkowo osłabione po takim pobycie muszą odzyskać dawne siły fizyczne i witalne. Nasza placówka jest miejscem, zapewniającym pomoc i wsparcie w takich sytuacjach. W ramach pobytu poszpitalnego osobom starszym zapewniamy kompleksową i profesjonalną opiekę rehabilitantów oraz opiekunów medycznych, dzięki którym nasi Podopieczni powrócą do sprawności ruchowej, a także odzyskają wewnętrzną równowagę i optymizm. Program obejmuje m.in. zajęcia z fizjoterapii, koncentrujące się na zwiększeniu mobilności, oraz terapię zajęciową.

POBYTY POSZPITALNE / CAŁODOBOWA OPIEKA DLA OSÓB STARSZYCH / DOM SENIORA KRAKÓW ArmadaClinic / DOM SENIORA GŁOGOCZÓW ArmadaClinic

www.armadaklinik.pl

BEZPŁATNA OPIEKA WYRĘCZAJĄCA KRAKÓW, GŁOGOCZÓW

www.centrumarmada.pl

www.opiekawyreczajaca.pl

Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik Dom Seniora Głogoczów ArmadaClinic
Armada Klinik
Budynek
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik

 

 

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Nasze placówki realizują grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ArmadaClinic Głogoczów oraz ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
ArmadaClinic Głogoczów - wartość grantu wynosi: 44 900 zł
ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków - wartość grantu wynosi: 17 980 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Projekty UE
Cresta Social Messenger