Projekty UE
Armada Klinik
Armada Klinik

SPRAWUJESZ OPIEKĘ NAD OSOBĄ STARSZĄ?

Bezpłatna Opieka Wyręczająca Kraków dla Seniorów . Bezpłatna Opieka Wyręczająca Małopolska dla Seniorów.

Czy wiesz, że jest taki 3 – letni projekt unijny – Bezpłatna Opieka Wyręczająca, w którym to my jako Dom Seniora Kraków ArmadaClinic oraz Dom Seniora Głogoczów ArmadaClinic, przejmujemy opiekę nad osobą niesamodzielną.

Opieka Wyręczająca jest to Bezpłatny 14 – dniowy pobyt dla Seniorów. Bezpłatnie wyręczamy rodzinę w opiece nad osoba niesamodzielną. Bezpłatna, 14 -dniowa opieka wyręczająca określana również jako opieka wytchnieniowa Kraków, którą zostanie objęta bliska Ci osoba. Opieka Wyręczająca realizowana jest w:

– Dom Seniora Kraków ArmadaClinic ul. Topografów 11

– Dom Seniora Głogoczów ArmadaClinic , Głogoczów 1036

Zapewniamy bezpłatny pobyt z opieką i pełnym wyżywieniem, a także całodobowe wsparcie grona specjalistów. Codzienna opieka nad osobą niesamodzielną jest wyczerpująca nie tylko fizycznie, ale również psychicznie. Każdy z opiekunów zasługuje na chwilę wytchnienia i odpoczynku od codziennych obowiązków. Unijny program bezpłatnej 14 – dniowej opieki wyręczającej zagwarantuje Ci właśnie taką możliwość!

Chcemy odciążyć Cię w opiece nad osobą niesamodzielną oraz zagwarantować kompleksowe i odpowiadające na najważniejsze potrzeby wsparcie. W ramach projektu zapewniamy BEZPŁATNE 14 – dniowe całodobowe zastępstwo w formie opieki nad osobą niesamodzielną w Domu Seniora ArmadaClinic Kraków oraz w Domu Seniora ArmadaClinic Głogoczów.

PODOPIECZNY POZOSTANIE W PLACÓWCE PRZEZ CAŁY, 2 TYGODNIOWY OKRES TRWANIA PROJEKTU.

Każdego z Seniorów obejmujemy profesjonalną i kompleksową opieką grona specjalistów; fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, opiekunów medycznych, pielęgniarek, doradców, którzy zadbają o jego zdrowie i dobre samopoczucie. Opiekunie, będzie to dla Ciebie CZAS WYTCHNIENIA, w trakcie którego możesz zregenerować swoje siły, pojechać na zasłużony urlop lub zrealizować ważne, od dawna odkładane sprawy.

Zapewniamy BEZPŁATNĄ OPIEKĘ WYRĘCZAJĄCĄ, WYTCHNIENIOWĄ   – Kraków – Małopolska, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z łazienkami oraz pełnym wyżywieniem z dostępem do internetu.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEJ OPIEKI?

Program jest dedykowany opiekunom nieformalnym osób niesamodzielnych oraz osobom niesamodzielnym. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie informujemy, że NIE WYMAGAMY ORZECZENIA O ZALICZENIU DO GRUPY INWALIDZKIEJ.

Wszelkie czynności i usługi związane z BEZPŁATNA OPIEKA WYTCHNIENIOWA, BEZPŁATNA OPIEKA WYRĘCZAJĄCA – świadczymy w odpowiednio przystosowanym do tego obiekcie, jakim jest:

– Dom Seniora Kraków ArmadaClinic ul. Topografów 11

– Dom Seniora Głogoczów ArmadaClinic , Głogoczów 1036

Dom Seniora ArmadaClinic to ośrodek całodobowej opieki, przeznaczony dla Seniorów, osób w podeszłym wieku oraz z niepełnosprawnościami, zaprojektowany w sposób nowoczesny, kompleksowy oraz pozbawiony barier architektonicznych.

SPRAWDŹ SWÓJ REJON i już dziś ZAREZERWUJ MIEJSCE!:

  1. Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów.

Dom Seniora Krakow ArmadaClinic

infolinia: 12 444 57 88

tel. 12 444 56 88, kom: 512 778 872

pon. – pt. 9.00 – 17.00

www.opiekawyreczajaca.pl

GMINY:

– Kraków,

  • Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce , Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki

(obszar objęty strategią ZIT tj. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa – Metropolia Krakowska)

  1. Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie

Dom Seniora Głogoczów ArmadaClinic

infolinia: 12 274 95 00

tel. 12 271 02 27, kom: 512 778 815

pon. – pt. 9.00 – 17.00

www.centrumarmada.pl

– Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny – powiaty: krakowski (bez m. Kraków) miechowski, proszowicki, wielicki

– Subregion Małopolska Zachodnia – powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski

– Subregion Podhalański – powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki

– Subregion Sądecki – powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki

– Subregion Tarnowski – powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski

www.armadaklinik.pl

www.opiekawyreczajaca.pl

www.centrumarmada.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer projektu:

RPMP.09.02.03-12-0441/19

RPMP.09.02.03-12-0442/19

#DomSenioraKraków  #DomSenioraGłogoczów  #DomSenioraMałopolska  #DomSenioraArmadaClinic #OpiekaWyreczajacaKraków #OpiekaWytchnieniowaKraków #Opiekadlaseniora #Pobytydługoterminowe #PobytyPoszpitalneKraków #DomdlaSeniorów #opiekanadosobastarsza #domsenioramyslenice #domseniora #DomSenioraArmadaClinic #armadaklinik

Armada Klinik
Armada Klinik Bezpłatna Opieka Wyręczająca
Armada Klinik
Armada Klinik Bezpłatna Opieka Wyręczająca Kraków
Armada Klinik
Armada Klinik Bezpłatna Opieka Wyręczająca Kraków
Armada Klinik
Armada Klinik Bezpłatna Opieka Wyręczająca Kraków
Armada Klinik
Armada Klinik Bezpłatna Opieka Wyręczająca Kraków
Armada Klinik
Armada Klinik Dom Seniora Głogoczów ArmadaClinic

 

Armada Klinik
Dom Seniora ArmadaClinic Głogoczów

 

Armada Klinik
Dom Seniora ArmadaClinic Głogoczów

 

Armada Klinik
Dom Seniora ArmadaClinic Głogoczów
Armada Klinik
Dom Seniora ArmadaClinic Głogoczów

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Nasze placówki realizują grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ArmadaClinic Głogoczów oraz ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
ArmadaClinic Głogoczów - wartość grantu wynosi: 44 900 zł
ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków - wartość grantu wynosi: 17 980 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Projekty UE
Cresta Social Messenger