Projekty UE
Armada Klinik
Armada Klinik

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA,

DZIEŃ PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Dzisiaj, 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracowników Służby Zdrowia. Z tej wyjątkowej okazji, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania wszystkim lekarzom, pielęgniarkom oraz pracownikom służby zdrowia!

Dziękujemy Wam za codzienne poświęcenie, zaangażowanie, wysiłek oraz dobre serce, wkładane w każdą czynność wykonywaną na rzecz drugiego człowieka.

Z okazji tego szczególnego święta życzymy Wam jak najwięcej pokładów sił, cierpliwości oraz zdrowia, niezbędnych w kontynuowaniu misji, jakiej się podjęliście. Niech każdego dnia, zarówno w środowisku zawodowym, jak i prywatnym otaczają Was serdeczni i życzliwi ludzie, którzy pozwolą Wam czerpać satysfakcję i radość z wykonywanej pracy.

Szczególnie podziękowania i życzenia składamy oczywiście naszym koleżankom i kolegom – pracownikom służby zdrowia:

Dom Seniora Kraków ArmadaClinic

oraz

Dom Seniora Głogoczów ArmadaClinic,

których wkład w istnienie i rozwój placówek jest nieoceniony!

#ŚwiatowyDzieńZdrowia2021 #DzieńPracownikówSłużbyZdrowia #DomSenioraKraków #DomSenioraGłogoczów #DomSenioraMałopolska #DomSenioraArmadaClinic #OpiekaWyreczajacaKraków #OpiekaWytchnieniowaKraków #OpiekadlaSeniorów #PobytyDługoterminowe #PobytyPoszpitalneKraków #DomDlaSeniorów

www.opiekawyreczajaca.pl

www.centrumarmada.pl

www.armadaklinik.pl

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Nasze placówki realizują grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ArmadaClinic Głogoczów oraz ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
ArmadaClinic Głogoczów - wartość grantu wynosi: 44 900 zł
ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków - wartość grantu wynosi: 17 980 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Cresta Social Messenger