Projekty UE
Armada Klinik
Armada Klinik

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA,

DZIEŃ PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Dzisiaj, 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracowników Służby Zdrowia. Z tej wyjątkowej okazji, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania wszystkim lekarzom, pielęgniarkom oraz pracownikom służby zdrowia!

Dziękujemy Wam za codzienne poświęcenie, zaangażowanie, wysiłek oraz dobre serce, wkładane w każdą czynność wykonywaną na rzecz drugiego człowieka.

Z okazji tego szczególnego święta życzymy Wam jak najwięcej pokładów sił, cierpliwości oraz zdrowia, niezbędnych w kontynuowaniu misji, jakiej się podjęliście. Niech każdego dnia, zarówno w środowisku zawodowym, jak i prywatnym otaczają Was serdeczni i życzliwi ludzie, którzy pozwolą Wam czerpać satysfakcję i radość z wykonywanej pracy.

Szczególnie podziękowania i życzenia składamy oczywiście naszym koleżankom i kolegom – pracownikom służby zdrowia:

Dom Seniora Kraków ArmadaClinic

oraz

Dom Seniora Głogoczów ArmadaClinic,

których wkład w istnienie i rozwój placówek jest nieoceniony!

#ŚwiatowyDzieńZdrowia2021 #DzieńPracownikówSłużbyZdrowia #DomSenioraKraków #DomSenioraGłogoczów #DomSenioraMałopolska #DomSenioraArmadaClinic #OpiekaWyreczajacaKraków #OpiekaWytchnieniowaKraków #OpiekadlaSeniorów #PobytyDługoterminowe #PobytyPoszpitalneKraków #DomDlaSeniorów

www.opiekawyreczajaca.pl

www.centrumarmada.pl

www.armadaklinik.pl

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Cresta Social Messenger