Projekty UE

Jasełka w Armadzie

Armada Klinik
Armada Klinik

Te piękne dekoracje to tylko część występu dzieci z Przedszkola Samorządowego w Mogilanach „Iskierka” z Oddziałem w Libertowie.

 

Armada Klinik
Armada Klinik

 

Kolejna odsłona współpracy z “Iskierką”. Tym razem dzieci obdarowały Seniorów ostatnim podmuchem świątecznego ducha.

 

Armada Klinik
Armada Klinik

Jasełka według tradycji mogą być przedstawiane do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego. To samo tyczy się kolęd i stroików świątecznych.

 

Armada Klinik
Armada Klinik

 

Widać, że młodzież dużo napracowała się przy całym spektaklu. Nie można zapominać o paniach Opiekunkach, które dopilnowały porządku i ćwiczyły z dziećmi przed wielkim dniem.

Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik

 

Kostiumy były na prawdę dobrze przygotowane. Udało się nawet rozpalić małe ognisko na środku jadalni w centrum Naszego budynku 🙂

 

Armada Klinik
Armada Klinik

Mamy nadzieję, że dzieci odwiedzą jeszcze Naszych Pensjonariuszy, ponieważ o TAAKIM przedstawieniu będą mówić przez najbliższe tygodnie 🙂

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Nasze placówki realizują grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ArmadaClinic Głogoczów oraz ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
ArmadaClinic Głogoczów - wartość grantu wynosi: 44 900 zł
ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków - wartość grantu wynosi: 17 980 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Cresta Social Messenger