Projekty UE

Tłusty czwartek dla smakoszy pączków

Wczorajszy dzień to ten z rodzaju słodkich i kalorycznych. Tłusty czwartek – święto wszystkich miłośników pączków. Co jednak ciekawe, dużo osób (oczywiście nie naszych Podopiecznych ?), które na co dzień unika tego rodzaju słodkości, właśnie ten jeden raz w roku ze smakiem zjada nawet po kilka sztuk.

Mając na względzie szczególny sposób celebrowania tego „święta” w naszym kraju, nie mogliśmy nie uczcić go z naszymi Seniorami symbolicznym pączkiem. Zaopatrzyliśmy się zatem w słodkości zarówno dla mieszkańców, jak i pracowników. Zadbaliśmy przy tym o różnorodność – pączki w 4 różnych smakach, czyli dla każdego coś dobrego. Były tak smaczne, że wszyscy ścieraliśmy lukier z buzi. A wyglądały dokładnie tak jak na zdjęciu.

Armada Klinik
Dom Seniora ArmadaClinic Głogoczów Kraków

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Nasze placówki realizują grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ArmadaClinic Głogoczów oraz ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
ArmadaClinic Głogoczów - wartość grantu wynosi: 44 900 zł
ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków - wartość grantu wynosi: 17 980 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Projekty UE
Cresta Social Messenger