Projekty UE

Wiślacy są wśród nas!

W czwartek, 7 listopada 2019 r. w Naszym Domu w Głogoczowie zorganizowaliśmy spotkanie z ekipą Wisły Kraków oraz Danielem Hoyo-Kowalskim – najmłodszym piłkarzem drużyny Białej Gwiazdy.

Armada Klinik
Wisła Kraków

 

Daniel opowiadał o swoim pierwszym treningu z drużyną, pierwszych meczach, a także o tym jak wygląda jego praca w krakowskim klubie.

 

Armada Klinik
Wisła Kraków

 

Nasi pensjonariusze w zamian za autografy, zdjęcia i ciepłe słowa, odśpiewali hymn Wisły Kraków, który dzielnie ćwiczyli specjalnie na tę okazję.

 

Armada Klinik
Wisła Kraków

 

Seniorzy pogratulowali młodemu zawodnikowi sukcesów oraz życzyli powodzenia w nadchodzącym meczu z drużyną Arki Gdynia, który oczywiście będą oglądali w sobotni wieczór.

 

Armada Klinik
Wisła Kraków

 

Spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Nasze placówki realizują grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ArmadaClinic Głogoczów oraz ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
ArmadaClinic Głogoczów - wartość grantu wynosi: 44 900 zł
ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków - wartość grantu wynosi: 17 980 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Projekty UE
Cresta Social Messenger