Projekty UE
Armada Klinik
Armada Klinik

WITAMY W RODZINIE!

Dom Seniora ArmadaClinic KRAKÓW

Witamy w Rodzinie nowy ośrodek – Dom Seniora ArmadaClinic Kraków, który dołącza do sieci Domów Seniora ArmadaClinic.

Dom Seniora ArmadaClinic Kraków, zlokalizowany w południowej części Krakowa na ul. Topografów 11. Jest to nowoczesny budynek oddany do użytkowania w marcu 2021 r. Nowo wybudowany ośrodek to nowoczesna, całodobowa placówka opieki, która swoim działaniem oraz poprzesz fachowe wsparcie stara się odciążyć rodzinę w czasochłonnej i trudnej opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Dbamy o to, aby nasze ośrodki były postrzegane przez podopiecznych jak ich własny dom, a otaczający ich personel stanowił przedłużenie rodziny.

– Opieka długoterminowa Kraków

– Opieka krótkoterminowa Kraków

– Pobyty poszpitalne Kraków

– Bezpłatna Opieka Wyręczająca Kraków i Małopolska – Pobyt 14 dniowy w jednym z ośrodków:

Dom Seniora Kraków ArmadaClinic

Infolinia: 12 444 57 88, 12 444 56 88, kom: 512 778 872  Pon. – Pt. 9.00 – 17.00

Dom Seniora Głogoczów ArmadaClinic

Infolinia: 12 274 95 00, 12 271 02 27, kom: 512 778 815  Pon. – Pt. 9.00 – 17.00

Bezpłatna Opieka Wyręczająca – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

www.armadaklinik.pl

www.opiekawyreczajaca.pl

www.centrumarmada.pl

#DomSenioraKraków #DomSenioraGłogoczów #DomSenioraMałopolska #OpiekaDługoterminowa #Opiekakrótoterminowa #PobytyPoszpitalneKraków #PobytyPoszpitalneGłogoczów #Opiekawyręczająca #OpiekaWytchnieniowa #BezpłatnaOpiekaWyręczającaKraków #OpiekaWytchnieniowaKraków

Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Nasze placówki realizują grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ArmadaClinic Głogoczów oraz ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
ArmadaClinic Głogoczów - wartość grantu wynosi: 44 900 zł
ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków - wartość grantu wynosi: 17 980 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Cresta Social Messenger