Projekty UE

Wspólne strojenie choinki – domowe tradycje

Jednym z etapów przygotowań do Bożego Narodzenia jest oczywiście… strojenie choinki! To największy symbol tych Świąt, który znany jest na całym świecie. I właśnie o pięknym, magicznym i kolorowym drzewku świątecznym rozmawialiśmy w ostatnim czasie z naszymi Seniorami.

Armada Klinik
Armada Klinik

 

Dzieliliśmy się tym, jak tradycja jego ubierania wygląda w naszych domach, co wieszamy na choince, kiedy rozpoczynamy jej dekorowanie oraz kto najczęściej wykonuje tę czynność. Była to doskonała okazja nie tylko do zaznajomienia się z nowymi zwyczajami i tradycjami, ale także bliższego poznania się między sobą.

Armada Klinik
Armada Klinik

 

Tego dnia stroiliśmy również choinkę w naszym ośrodku, na której Pensjonariusze zawiesili przygotowane wcześniej ozdoby z papieru, zgodnie z własnym uznaniem. W końcu nic tak dobrze nie rozbudza świątecznego nastroju, jak spędzanie czasu razem. ?

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Nasze placówki realizują grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ArmadaClinic Głogoczów oraz ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
ArmadaClinic Głogoczów - wartość grantu wynosi: 44 900 zł
ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków - wartość grantu wynosi: 17 980 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Cresta Social Messenger