Projekty UE

Wydarzenia minionego tygodnia: Święto MB Gromnicznej oraz kolorowe parasolki

2 lutego obchodziliśmy święto Matki Boskiej Gromnicznej w Dom Seniora ArmadaClinic w Głogoczowie. W polskiej tradycji katolickiej wiąże się ono ze zwyczajem przynoszenia do kościoła świec, określanych właśnie jako gromnice. Oczywiście w związku z obecną sytuacją nasi Pensjonariusze uczestniczyli we Mszy Świętej transmitowanej online z krakowskich Łagiewnik. Po zakończeniu nabożeństwa każdy wykonał swoją wersję kapliczki z obliczem Maryi, przyozdobioną barwnymi kwiatami.

Pod koniec minionego tygodnia, chcąc nieco rozweselić ponurą, deszczową aurę, Seniorzy w ramach zajęć terapeutycznych przygotowali kolorowe, wycinane z papieru parasolki. Po finalnych dziełach możemy zobaczyć, że nie było to zadanie łatwe! Wszystkim gratulujemy jednak przepięknych i profesjonalnych prac ?. Zainteresowanych efektami artystycznych zmagań zapraszamy do naszej małej galerii.

Armada Klinik
ArmadaClinic / Pobyty poszpitalne Kraków Głogoczów Opieka Wyręczająca
Armada Klinik
ArmadaClinic Dom Seniora Kraków Głogoczów
Armada Klinik
Armada Clinic Głogoczów
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik

POBYTY POSZPITALNE / CAŁODOBOWA OPIEKA DLA OSÓB STARSZYCH / DOM SENIORA ARMADACLINIC KRAKÓW, GŁOGOCZÓW

www.armadaklinik.pl

BEZPŁATNA OPIEKA WYRĘCZAJĄCA DLA SENIORÓW KRAKÓW, GŁOGOCZÓW

www.centrumarmada.pl

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Cresta Social Messenger