PAKIET POBYTOWY w Domu Seniora w Głogoczowie

 • 3 500 PLN brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) za miesiąc kalendarzowy lub 180 PLN  za dobę za pokój  3 osobowy wymagana opłata za minimum 10 dni
 • 4 200 PLN brutto (słownie cztery tysiące dwieście złotych) za miesiąc kalendarzowy lub 210 PLN za dobę pokój 2 osobowy wymagana opłata za minimum 10 dni
 • 5 100 PLN (słownie pięć tysięcy sto złotych) lub 250 PLN za dobę pokój 1 osobowy wymagana opłata za minimum 10 dni
          Opłata obejmuje koszt:
 • całodobowej opieki pielęgniarskiej,
 • konsultacji i nadzoru lekarza sprawującego opiekę medyczną nad Mieszkańcami Domu Seniora minimum dwa razy w tygodniu,
 • zakwaterowanie w pokojach wyposażonych w łóżko rehabilitacyjne z systemem przywoławczym, węzeł sanitarny oraz dostęp do Internetu i telewizji,
 • wyżywienie (3 podstawowe posiłki dzienne plus podwieczorek) całodobowo dostępna woda mineralna, herbata i kawa
 • procedur rehabilitacyjnych ustalonych przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od stanu zdrowia
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej
 • opieki duszpasterskiej
 • zakupu leków do limitu 200 PLN miesięcznie
 • transportu sanitarnego raz w miesiącu ( z wyjątkiem weekendów oraz dni wolnych od pracy) do 100 km.

 

          Opłata za pakiet nie obejmuje kosztu:
 • dodatkowych zabiegów rehabilitacyjnych
 • konsultacji lekarzy specjalistów
 • badań laboratoryjnych, za wyjątkiem sytuacji nagłych zagrażających życiu
 • badan RTG, USG, TK itp.

 

Spółka zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny Mieszkańca i w rezultacie udzieleniu Mieszkańcowi rabatu jednorazowego lub stałego. Wysokość rabatu może osiągnąć 20% opłaty miesięcznej.
W przypadku pobytu Mieszkańca w szpitalu lub na przepustce przez okres powyżej 7 dni zobowiązanie wobec Spółki pomniejszone jest o kwotę 50 PLN dziennie.

 

Dodaj komentarz