Projekty UE
  1. marca Światowy Dzień Recyklingu

Nasi podopieczni wykonali drzewo z papieru pozostałego po przesyłkach kurierskich i z nakrętek po napojach. Pamiętajmy o ponownym wykorzystywaniu materiałów – dla naszej Planety i dla nas.

Armada Klinik
Dom Seniora Kraków ArmadaClinic, Dom Seniora Głogoczów ArmadaClinic
Armada Klinik
Dom Seniora Kraków ArmadaClinic, Dom Seniora Głogoczów ArmadaClinic

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Cresta Social Messenger