Projekty UE

4 pory roku – barwna jesienna twórczość

Jesień to pora roku, która jak żadna inna potrafi rozbudzić w nas nowe pokłady kreatywności. Doskonale wykorzystali je nasi podopieczni podczas kolejnych zajęć plastycznych. Tym razem główną tematyką spotkania stały się oczywiście… piękne jesienne drzewa, pokryte wielobarwnymi liśćmi oraz ptakami. Na zdjęciach możemy zobaczyć, że była to twórczość na najwyższym poziomie, a wszyscy seniorzy w 100% zaangażowali się w powierzone im zadanie. Jak zawsze serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pracami!

Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Zajęcia artystyczne są dla naszych podopiecznych czymś znacznie więcej, aniżeli tylko i wyłącznie jedną z form spędzania wolnego czasu. To przede wszystkim radość przebywania w grupie oraz nauka i nieustanne podnoszenie zdolności pracy w zespole. Jesienne warsztaty uwrażliwiły ich również na wyjątkowe barwy, charakterystyczne dla tej pory roku, jej symbole oraz zmieniającą się przyrodę.
Armada Klinik
Armada Klinik

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Nasze placówki realizują grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ArmadaClinic Głogoczów oraz ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
ArmadaClinic Głogoczów - wartość grantu wynosi: 44 900 zł
ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków - wartość grantu wynosi: 17 980 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Cresta Social Messenger