Projekty UE

BEZPŁATNA OPIEKA WYRĘCZAJĄCA, Bezpłatny 14 – dniowy pobyt.

Jesteś opiekunem osoby niesamodzielnej? Projekt Centrum Wsparcia dedykowany jest właśnie Tobie! Zregeneruj siły i odpocznij od codziennych obowiązków — w międzyczasie nasz zespół medyczny przez okres do 14 dni otoczy profesjonalną opieką bliską Ci osobę.

Teraz możesz liczyć na naszą pomoc. Skorzystaj z bezpłatnej OPIEKI.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEJ POMOCY?

To realna i całkowicie bezpłatna pomoc dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów. Trwający do 14 dni projekt realizowany jest w:

Dom Seniora Głogoczów ArmadaClinic.

Dom Seniora Kraków ArmadaClinic

Osobom niesamodzielnym zapewniamy na miejscu całodobową opiekę grona specjalistów medycznych, zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne, dostęp do wszystkich udogodnień na terenie obiektu oraz pełne wyżywienie.

WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW
W ramach projektu na wsparcie i pomoc mogą liczyć również opiekunowie osób niesamodzielnych. Program dla tej grupy Beneficjentów obejmuje indywidualne szkolenia tematyczne o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Dostęp do wiedzy opiekuńczej możliwy jest także za pomocą specjalnej infolinii.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEJ POMOCY?

Krok 1. Rozmowa telefoniczna
Skontaktuj się z naszym doradcą, przedstaw swoją sytuację oraz określ swoje potrzeby.

Krok 2. Czas na weryfikację
Daj nam chwilę! Twoje zgłoszenie musi zostać zweryfikowane przez nasz zespół medyczny.

Krok 3. Nieodpłatna pomoc
Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia tymczasowo zastąpimy Cię w Twoich obowiązkach oraz otoczymy wsparciem bliską Ci osobę.

GDZIE REALIZUJEMY BEZPŁATNĄ OPIEKĘ WYRĘCZAJĄCĄ?

Partnerem programu wspierającego osoby niesamodzielne jest:

Dom Seniora ArmadaClinic w Głogoczowie,

Dom Seniora ArmadaClinic w Krakowie

To nowoczesna placówka całodobowej opieki dla osób w wieku podeszłym oraz niepełnosprawnych, która przez okres do dwóch tygodni będzie świadczyć usługi opiekuńcze w ramach projektu.

BEZPŁATNA OPIEKA WYRĘCZAJĄCA KRAKÓW

  1. Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów.

Dom Seniora Krakow ArmadaClinic 

infolinia: 12 444 57 88

tel. 12 444 56 88, kom.: 512 778 872

pon. – pt. 9.00 – 17.00

www.opiekawyreczajaca.pl

BEZPŁATNA OPIEKA WYRĘCZAJĄCA MAŁOPOLSKA

2. Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie

Dom Seniora Głogoczów ArmadaClinic

infolinia: 12 274 95 00

tel. 12 271 02 27, kom.: 512 778 815

pon. – pt. 9.00 – 17.00

www.centrumarmada.pl

Projekt “Uruchomienie Centrum Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3, Usługi społeczne i zdrowotne.

www.armadaklinik.pl

Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Nasze placówki realizują grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ArmadaClinic Głogoczów oraz ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
ArmadaClinic Głogoczów - wartość grantu wynosi: 44 900 zł
ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków - wartość grantu wynosi: 17 980 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Cresta Social Messenger