Projekty UE

Koncert – Amelia Kita z The Voice KIDS w TVP

Amelia!!! Dziękujemy za wspaniałą Niedzielę. Jesteś Cuuuudowana!

Uczestniczka program The Voice KIDS w TVP wystąpiła z koncertem przed Mieszkańcami Domu Seniora Kraków ArmadaClinic. Zaskoczyła swoim repertuarem śpiewając znakomite przeboje z dawnych lat, dzięki czemu wprawiła Pensjonariuszy w euforystyczny nastrój. Wróciły wspomnienia z młodzieńczych lat. Nie zabrakło ponadczasowych Wielkich Złotych Przebojów jak:

„Siedzieliśmy na dachu”

„Za kilka lat gdy się spotkamy”

„Och, życie, kocham Cię nad życie”

„Tańczące Eurydyki”

„Już nie ma dzikich plaż”

Amelia ma 15 lat. Śpiewa od czasu pójścia do przedszkola tj. od 4. roku życia. Już wtedy śpiewała pierwsze solówki i bardzo polubiła występowanie na scenie. Daje jej to dużo satysfakcji. Jest bardzo ambitna i konsekwentnie dąży do osiągnięcia celu. Niepowodzenia nie zniechęcają Amelii. Lubi sport, a w szczególności pływanie i gimnastykę. Interesuje się I oraz II wojną światową. Lubi filmy i książki o tej tematyce. Jest osobą towarzyską, łatwo nawiązuje nowe znajomości. Kocha zwierzęta. Ma dwa ukochane koty, dwa psy i papużkę falistą.

Dom Seniora Kraków ArmadaClinic

Dom Seniora Głogoczów ArmadaClinic

Bezpłatna Opieka Wyręczająca:   Pobyt 14 – dniowy

www.armadaklinik.pl

www.opiekawyreczajaca.pl

www.centrumarmada.pl

#Domseniora #Domseniorakraków #DPSKraków #Pobytyposzpitalne #domdlaseniora #DomSenioraGłogoczów #dompomocy #armadaclinic #opiekawyręczająca #opiekawytchnieniowa #Bezpłatnaopiekawyręczająca #opiekawyręczającakraków

Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Nasze placówki realizują grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ArmadaClinic Głogoczów oraz ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
ArmadaClinic Głogoczów - wartość grantu wynosi: 44 900 zł
ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków - wartość grantu wynosi: 17 980 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Projekty UE
Cresta Social Messenger