Projekty UE
Armada Klinik
Armada Klinik

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POBYTU POSZPITALNEGO W DOMU SENIORA ARMADACLINIC?

Oferta pobytu poszpitalnego wraz z rehabilitacją w:

  • Dom Seniora Kraków ArmadaClinic
  • Dom Seniora Głogoczów ArmadaClinic

– kierowana jest do osób, które przebyły i zakończyły leczenie szpitalne oraz proces diagnostyczny. W trakcie  pobytu nasi Podopieczni w bezpiecznych, komfortowych warunkach i pod okiem specjalistów będą odzyskiwać sprawność fizyczną oraz wewnętrzną pewność siebie i siłę psychiczną, potrzebne do samodzielnego funkcjonowania i powrotu do „normalności”.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z OFERTY POBYTU POSZPITALNEGO?

  • Dom Seniora Kraków ArmadaClinic
  • Dom Seniora Głogoczów ArmadaClinic

–  to ośrodek specjalizujący się w całodobowej opiece nad osobami starszymi. Doskonale wiemy zatem, że powrót do domu po ukończonym leczeniu w szpitalu wymaga odpowiedniego przystosowania. Nierzadko wiąże się on także z koniecznością wprowadzenia do codziennej rutyny wielu nowych zaleceń lekarskich. Osłabieni leczeniem pacjenci muszą na nowo odzyskać dawne siły fizyczne i witalne. Nasza placówka jest miejscem, zapewniającym pomoc i wsparcie w takich sytuacjach. Niezwłoczne rozpoczęcie intensywnej rehabilitacji po ukończonym leczeniu szpitalnym znacząco zwiększa szanse na szybszy powrót do sprawności. Pozwala również ograniczyć ryzyko dalszej utraty zdrowia i wystąpienia powikłań, mogących wynikać m.in. z długotrwałego unieruchomienia.

NA CZYM POLEGA POBYT POSZPITALNY?

W ramach pobytu poszpitalnego naszym Podopiecznym zapewniamy kompleksową i profesjonalną opiekę rehabilitantów oraz opiekunów medycznych, dzięki którym powrócą oni do sprawności ruchowej, a także odzyskają wewnętrzną siłę, równowagę i optymizm. Program realizowany w naszym ośrodku obejmuje m.in. zajęcia z fizjoterapii, koncentrujące się na zwiększeniu mobilności, oraz terapię zajęciową.

www.armadaklinik.pl

Dom Seniora Kraków ArmadaClinic

recepcja: Pn. – Pt. 9:00 – 17:00

tel. 12 444 56 88, 12 444 57 88, kom: 512 778 872

Dom Seniora Głogoczów ArmadaClinic

Recepcja: Pn. – Pt.  9:00 – 17:00

tel. 12 271 02 27, 12 274 95 00, kom: 512 778 815

BEZPŁATNA OPIEKA WYRĘCZAJĄCA KRAKÓW

www.opiekawyreczajaca.pl

BEZPŁATNA OPIEKA WYRĘCZAJĄCA MAŁOPOLSKA

www.centrumarmada.pl

Pobyty poszpitalne Kraków, Pobyty poszpitalne Głogoczów, Bezpłatna Opieka Wyręczająca Głogoczów, Dom Seniora Głogoczów, Dom Seniora Kraków

Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik
Armada Klinik

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Nasze placówki realizują grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ArmadaClinic Głogoczów oraz ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
ArmadaClinic Głogoczów - wartość grantu wynosi: 44 900 zł
ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków - wartość grantu wynosi: 17 980 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Projekty UE
Cresta Social Messenger