Projekty UE

Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się,

co robimy w grudniu, oto prosty przykład – GRILLA!

 

Armada Klinik
Armada Klinik

 

Od początku mamy tradycję świętowania urodzin Naszych Seniorów. Miły upominek to tylko jedna z atrakcji, jakie zapewniamy Jubilatom. Dbając o integrację, organizujemy przyjęcie, na które zaproszeni są wszyscy Mieszkańcy.

 

Armada Klinik
Armada Klinik

 

Śpiewanie to jedna z ulubionych rozrywek dnia, a śpiewanie “Sto lat!” należy do najbardziej radosnych chwil.

 

Armada Klinik
Armada Klinik

Ważne jest, by pamiętać nie tylko o obowiązkach ale i o przyjemnościach. Tym bardziej, popołudnie spędzone w doborowym towarzystwie zawsze kończy się świetnie.

 

Armada Klinik
Armada Klinik

 

Najważniejsze jest jednak to, że nawet pogoda z Nami współpracuje 😉

 

Armada Klinik
Armada Klinik

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Nasze placówki realizują grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ArmadaClinic Głogoczów oraz ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
ArmadaClinic Głogoczów - wartość grantu wynosi: 44 900 zł
ArmadaClinic ul. Topografów 11 Kraków - wartość grantu wynosi: 17 980 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Cresta Social Messenger