Projekty UE

Bardzo serdecznie dziękujemy ??dzieciom ze ? Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie (gm. Mogilany) za wykonanie i przesłanie pięknych kartek świątecznych dla naszych pensjonariuszy.

? Ten miły gest spowodował wiele radości na twarzach mieszkańców Domu Seniora ArmadaClinic w Głogoczowie. Dzieciom również przesyłamy życzenia Radosnych i Spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Armada Klinik
Opieka Wyręczająca, Opieka Wytchnieniowa, Pobyt długoterminowe, Pobyty Poszpitalne, Dom Seniora Kraków, Głogoczów
Armada Klinik
Opieka Wyręczająca, Opieka Wytchnieniowa, Pobyt długoterminowe, Pobyty Poszpitalne, Dom Seniora Kraków, Głogoczów
Armada Klinik
Opieka Wyręczająca, Opieka Wytchnieniowa, Pobyt długoterminowe, Pobyty Poszpitalne, Dom Seniora Kraków, Głogoczów

Dodaj komentarz

Projekty UE

Partnerem projektu: "Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie" jest ArmadaClinic Sp.z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19

Partnerem projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Topografów” jest ArmadaClinic Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19

Cresta Social Messenger